www.Stats.in.th

นักเรียน เดือน กย.-ตค. 60

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

รูปการสอนปี่ที่ผ่านมา...

 

หลักสูตรแพทย์แผนไทย
ลำดับที่่ ชื่อหลักสูตร ใช้เวลาเรียน ค่าเรียน (บาท)  รูปตัวอย่างการสอน
1

นวดแผนไทย 60 ชม.

 • สอนเกี่ยวกับ
 •    + กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับการนวด
 •    + ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวด
 •    + เส้นประธานสิบ
 •    + ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวด
 •    + การนวดแบบราชสำนักและเชลยศักดิ์
 3- 5  วัน  5,500 นวดแผนไทย 60 ชม.
2

นวดกดจุดสะท้อนเท้า 60 ชม.

 • สอนเกี่ยวกับ
 •    + กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับฝ่าเท้า
 •    + ตำแหน่งจุดสะท้อนบนฝ่าเท้า
 •    + ประวัติ ความเป็นมาของการนวดฝ่าเท้า
 •    + ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวด
 •    + วิธีการนวดเท้าด้วยมือและไม้กดจุด
 •    + การวินิจฉัยโรคจากฝ่าเท้า
 3- 5  วัน  5,500  นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
3

นวดแผนไทย 150 ชม.   

              (นักเรียนสนใจเรียนกันมาก)

= นวดแผนไทย + นวดฝ่าเท้า +นวดประคบ

 • สอนเกี่ยวกับ
 •    + กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับการนวด
 •    + ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวด
 •    + เส้นประธานสิบ
 •    + ตำแหน่งจุดสะท้อนบนฝ่าเท้า
 •    + ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวด
 •    + วิธีการนวดเท้าด้วยมือและไม้กดจุด
 •    + การนวดแบบราชสำนักและเชลยศักดิ์
 •    + กรทำลูกประคบและการนวดประคบสมุนไพรสด

 10-12 วัน  8,500

 นวดแผนไทย 150 ชม.

การทำลูกประคบสด และ นวดประคบ

4

นวดแผนไทย 372 ชม

(สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรนวดแผนไทย 150 ชม.)

สอนเกี่ยวกับ

   + ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเส้นประสาท

   + การหาำตำแหน่งและการกดจุดสัญญาณ

   + การซักประวัติและตรวจร่างกายคนไข้

   + สมุหฐานการเกิดโรค

   + เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น

   + การนวดรักษาอาการ 10 โรค เช่น ไมเกรน คอตกหมอน สะบักจม ปวดหลัง-คอ-ประจำเดือน-ข้อศอก-ข้อมือ ตะคริวน่อง ข้อเท้าแพลง เป็นต้น

 15-20 วัน  12,000  นวดแผนไทย 372 ชม.
5

ดูแลสตรีหลังคลอด 60 ชม.

สอนเกี่ยวกับ

   + ทฤษฎีการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์

   + พยาธิสภาพของสตรีหลังคลอด

   + การเลือกใช้สมุนไพร

   + วิธีการนวด การอบ-อาบด้วยสมุนไพรสด-แห้ง

   + วิธีการนั่งถ่าน ทับหม้อเกลือ เข้ากระโจม อยู่ไฟ

   + ประโยชน์และความจำเป็นของการอยู่ไฟ

 5 วัน  9,500  ดูแลสตรีหลังคลอด

นวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 30 ชม.

สอนเกี่ยวกับ

   + ธรรมชาติของเด็กเล็ก

   + วิธีการบรรเทาอาการเจ็บป่วยของเด็กด้วยการนวด

   + การเลือกน้ำมันนวดเด็ก

   + วิธีการนวดส่วนต่างๆ

   + ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวดเด็ก

 5 วัน  4,500  นวดกระตุ้นพํฒนาการเด็ก
หลักสูตรสปา
 7

นวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชม.

สอนเกี่ยวกับ

   + ทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบผิวหนัง ระบบประสาท ระบบหายใจ กล้ามเนื้อ และ ระบบไหลเวียนเลือด

   + วิธีการเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยที่เหมาะกับธาตุเจ้าเรือน

   + การบำบัดโรคด้วยน้ำมันหอมระเหย

   + ข้อห้าม-ข้อควรระวังในการนวด

   + เทคนิคการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย

 5 วัน  7,500  นวดน้ำมันหอมระเหย
 8

 นวดหน้าและขัดผิวกาย 60 ชม.

สอนเกี่ยวกับ

   + วิธีการผสมครีมขัดผิวและครีมนวดหน้า

   + การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับแต่ละสภาพผิว

   + ขั้นตอนและวิธีการนวดหน้า และ ขัดผิวกาย

   + การดูแลและแก้ปัญหาผิวหนังเบื้องต้น

 5 วัน  7,500  นวดหน้าและขัดผิว
 9

 

 นวดหน้า 30 ชม.

 

สอนเกี่ยวกับ

   + วิธีการผสมครีมนวดหน้า

   + การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับแต่ละสภาพผิว

   + ขั้นตอนและวิธีการนวดหน้า 

   + การดูแลและแก้ปัญหาผิวหนังเบื้องต้น

 3 วัน  4,500  นวดหน้า
 10

 

 นวดขัดผิวกาย 30 ชม.

 

สอนเกี่ยวกับ

   + วิธีการผสมครีมขัดผิว

   + การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับแต่ละสภาพผิว

   + ขั้นตอนและวิธีการขัดผิวกาย

   + การดูแลและแก้ปัญหาผิวหนังเบื้องต้น

 3 วัน  3,500  ขัดผิวกาย
 11

 

 นวดหินร้อน 60 ชม.

(สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหยแล้ว)

สอนเกี่ยวกับ

   + วิธีเลือกซื้อหินร้อน ให้ได้ขนาดที่เหมาะสม

   + วิธีการเตรียมหินร้อน

   + ขั้นตอนการนวด การวางหิน ผสมผสานกับการนวดน้ำมันหอมระเหย

   + ข้อห้าม-ข้อควรระวังในการนวดด้วยหินร้อน

 5 วัน  9,500  นวดหินร้อน
 12

 สปาเบ็ดเสร็จ

 

เป็นการรวบรวมเอา 3 หลักสูตรที่นักเรียนสนใจเรียนกันมาก ได้แก่

 

1. นวดแผนไทย 150 ชม.

2. นวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชม.

3. นวดหน้าและขัดผิวกาย 60 ชม.

 

    พิเศษ ... ลดราคาค่าเรียนลง 20% เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเปิดร้านเอง หรือ ต้องการทำงานในสปา ที่มีความต้องการทักษะด้านการนวดที่หลากหลาย เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้ใบประกาศนียบัตรทั้ง 3 หลักสูตรนี้

 15-20 วัน

 20,000

จากปกติ

23,500

 
Top 10 Car Steering Wheel Covers in 2016Top 10 Best Hair Removal For MenTop 10 Best Fingernail Clippers in 2016 Reviews